//
// RAMPS 1.3 / 1.4 - ATmega1280, ATmega2560
//

#define BOARD_RAMPS_OLD        (env:mega2560 env:mega1280) // MEGA/RAMPS up to 1.2

#define BOARD_RAMPS_13_EFB      (env:mega2560 env:mega1280) // (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EEB      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EFF      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.3 (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_13_EEF      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_13_SF       (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.3 (Power outputs: Spindle, Controller Fan)

#define BOARD_RAMPS_14_EFB      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_14_EEB      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_14_EFF      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_14_EEF      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_14_SF       (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS 1.4 (Power outputs: Spindle, Controller Fan)

#define BOARD_RAMPS_PLUS_EFB     (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS Plus 3DYMY (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_PLUS_EEB     (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS Plus 3DYMY (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_PLUS_EFF     (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS Plus 3DYMY (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_PLUS_EEF     (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS Plus 3DYMY (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_PLUS_SF      (env:mega2560 env:mega1280) // RAMPS Plus 3DYMY (Power outputs: Spindle, Controller Fan)

//
// RAMPS Derivatives - ATmega1280, ATmega2560
//

#define BOARD_3DRAG          (env:mega2560 env:mega1280) // 3Drag Controller
#define BOARD_K8200          (env:mega2560 env:mega1280) // Velleman K8200 Controller (derived from 3Drag Controller)
#define BOARD_K8400          (env:mega2560 env:mega1280) // Velleman K8400 Controller (derived from 3Drag Controller)
#define BOARD_K8600          (env:mega2560 env:mega1280) // Velleman K8600 Controller (Vertex Nano)
#define BOARD_K8800          (env:mega2560 env:mega1280) // Velleman K8800 Controller (Vertex Delta)
#define BOARD_BAM_DICE        (env:mega2560 env:mega1280) // 2PrintBeta BAM&DICE with STK drivers
#define BOARD_BAM_DICE_DUE      (env:mega2560 env:mega1280) // 2PrintBeta BAM&DICE Due with STK drivers
#define BOARD_MKS_BASE        (env:mega2560) // MKS BASE v1.0
#define BOARD_MKS_BASE_14       (env:mega2560) // MKS BASE v1.4 with Allegro A4982 stepper drivers
#define BOARD_MKS_BASE_15       (env:mega2560) // MKS BASE v1.5 with Allegro A4982 stepper drivers
#define BOARD_MKS_BASE_16       (env:mega2560) // MKS BASE v1.6 with Allegro A4982 stepper drivers
#define BOARD_MKS_BASE_HEROIC     (env:mega2560) // MKS BASE 1.0 with Heroic HR4982 stepper drivers
#define BOARD_MKS_GEN_13       (env:mega2560 env:mega1280) // MKS GEN v1.3 or 1.4
#define BOARD_MKS_GEN_L        (env:mega2560 env:mega1280) // MKS GEN L
#define BOARD_KFB_2          (env:mega2560) // BigTreeTech or BIQU KFB2.0
#define BOARD_ZRIB_V20        (env:mega2560 env:mega1280) // zrib V2.0 (Chinese RAMPS replica)
#define BOARD_ZRIB_V52        (env:mega2560 env:mega1280) // zrib V5.2 (Chinese RAMPS replica)
#define BOARD_FELIX2         (env:mega2560 env:mega1280) // Felix 2.0+ Electronics Board (RAMPS like)
#define BOARD_RIGIDBOARD       (env:mega2560 env:mega1280) // Invent-A-Part RigidBoard
#define BOARD_RIGIDBOARD_V2      (env:mega2560 env:mega1280) // Invent-A-Part RigidBoard V2
#define BOARD_SAINSMART_2IN1     (env:mega2560 env:mega1280) // Sainsmart 2-in-1 board
#define BOARD_ULTIMAKER        (env:mega2560 env:mega1280) // Ultimaker
#define BOARD_ULTIMAKER_OLD      (env:mega2560 env:mega1280) // Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)
#define BOARD_AZTEEG_X3        (env:mega2560) // Azteeg X3
#define BOARD_AZTEEG_X3_PRO      (env:mega2560) // Azteeg X3 Pro
#define BOARD_ULTIMAIN_2       (env:mega2560ext) // Ultimainboard 2.x (Uses TEMP_SENSOR 20)
#define BOARD_RUMBA          (env:mega2560) // Rumba
#define BOARD_RUMBA_RAISE3D      (env:mega2560) // Raise3D N series Rumba derivative
#define BOARD_RL200          (env:mega2560) // Rapide Lite 200 (v1, low-cost RUMBA clone with drv)
#define BOARD_FORMBOT_TREX2PLUS    (env:mega2560) // Formbot T-Rex 2 Plus
#define BOARD_FORMBOT_TREX3      (env:mega2560) // Formbot T-Rex 3
#define BOARD_FORMBOT_RAPTOR     (env:mega2560) // Formbot Raptor
#define BOARD_FORMBOT_RAPTOR2     (env:mega2560) // Formbot Raptor 2
#define BOARD_BQ_ZUM_MEGA_3D     (env:mega2560ext) // bq ZUM Mega 3D
#define BOARD_MAKEBOARD_MINI     (env:mega2560) // MakeBoard Mini v2.1.2 by MicroMake
#define BOARD_TRIGORILLA_13      (env:mega2560) // TriGorilla Anycubic version 1.3-based on RAMPS EFB
#define BOARD_TRIGORILLA_14      (env:mega2560) //  ... Ver 1.4
#define BOARD_TRIGORILLA_14_11    (env:mega2560) //  ... Rev 1.1 (new servo pin order)
#define BOARD_RAMPS_ENDER_4      (env:mega2560) // Creality: Ender-4, CR-8
#define BOARD_RAMPS_CREALITY     (env:mega2560) // Creality: CR10S, CR20, CR-X
#define BOARD_DAGOMA_F5        (env:mega2560) // Dagoma F5
#define BOARD_FYSETC_F6_13      (env:FYSETC_F6) // FYSETC F6 1.3
#define BOARD_FYSETC_F6_14      (env:FYSETC_F6) // FYSETC F6 1.4
#define BOARD_DUPLICATOR_I3_PLUS   (env:mega2560) // Wanhao Duplicator i3 Plus
#define BOARD_VORON          (env:mega2560) // VORON Design
#define BOARD_TRONXY_V3_1_0      (env:mega2560) // Tronxy TRONXY-V3-1.0
#define BOARD_Z_BOLT_X_SERIES     (env:mega2560) // Z-Bolt X Series
#define BOARD_TT_OSCAR        (env:mega2560) // TT OSCAR
#define BOARD_OVERLORD        (env:mega2560) // Overlord/Overlord Pro
#define BOARD_HJC2560C_REV1      (env:mega2560) // ADIMLab Gantry v1
#define BOARD_HJC2560C_REV2      (env:mega2560) // ADIMLab Gantry v2
#define BOARD_TANGO          (env:mega2560) // BIQU Tango V1
#define BOARD_MKS_GEN_L_V2      (env:mega2560) // MKS GEN L V2
#define BOARD_MKS_GEN_L_V21      (env:mega2560) // MKS GEN L V2.1
#define BOARD_COPYMASTER_3D      (env:mega2560) // Copymaster 3D
#define BOARD_ORTUR_4         (env:mega2560) // Ortur 4
#define BOARD_TENLOG_D3_HERO     (env:mega2560) // Tenlog D3 Hero IDEX printer
#define BOARD_RAMPS_S_12_EEFB     (env:mega2560) // Ramps S 1.2 by Sakul.cz (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_S_12_EEEB     (env:mega2560) // Ramps S 1.2 by Sakul.cz (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Bed)
#define BOARD_RAMPS_S_12_EFFB     (env:mega2560) // Ramps S 1.2 by Sakul.cz (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1, Bed)
#define BOARD_LONGER3D_LK1_PRO    (env:mega2560) // Longer LK1 PRO / Alfawise U20 Pro (PRO version)
#define BOARD_LONGER3D_LKx_PRO    (env:mega2560) // Longer LKx PRO / Alfawise Uxx Pro (PRO version)

//
// RAMBo and derivatives
//

#define BOARD_RAMBO          (env:rambo) // Rambo
#define BOARD_MINIRAMBO        (env:rambo) // Mini-Rambo
#define BOARD_MINIRAMBO_10A      (env:rambo) // Mini-Rambo 1.0a
#define BOARD_EINSY_RAMBO       (env:rambo) // Einsy Rambo
#define BOARD_EINSY_RETRO       (env:rambo) // Einsy Retro
#define BOARD_SCOOVO_X9H       (env:rambo) // abee Scoovo X9H
#define BOARD_RAMBO_THINKERV2     (env:rambo) // ThinkerV2

//
// Other ATmega1280, ATmega2560
//

#define BOARD_CNCONTROLS_11      (env:mega2560 env:mega1280) // Cartesio CN Controls V11
#define BOARD_CNCONTROLS_12      (env:mega2560 env:mega1280) // Cartesio CN Controls V12
#define BOARD_CNCONTROLS_15      (env:mega2560 env:mega1280) // Cartesio CN Controls V15
#define BOARD_CHEAPTRONIC       (env:mega2560) // Cheaptronic v1.0
#define BOARD_CHEAPTRONIC_V2     (env:mega2560) // Cheaptronic v2.0
#define BOARD_MIGHTYBOARD_REVE    (env:mega2560ext env:mega1280 env:MightyBoard1280 env:MightyBoard2560) // Makerbot Mightyboard Revision E
#define BOARD_MEGATRONICS       (env:mega2560) // Megatronics
#define BOARD_MEGATRONICS_2      (env:mega2560) // Megatronics v2.0
#define BOARD_MEGATRONICS_3      (env:mega2560) // Megatronics v3.0
#define BOARD_MEGATRONICS_31     (env:mega2560) // Megatronics v3.1
#define BOARD_MEGATRONICS_32     (env:mega2560) // Megatronics v3.2
#define BOARD_ELEFU_3         (env:mega2560) // Elefu Ra Board (v3)
#define BOARD_LEAPFROG        (env:mega2560 env:mega1280) // Leapfrog
#define BOARD_MEGACONTROLLER     (env:mega2560) // Mega controller
#define BOARD_GT2560_REV_A      (env:mega2560 env:mega1280) // Geeetech GT2560 Rev A
#define BOARD_GT2560_REV_A_PLUS    (env:mega2560 env:mega1280) // Geeetech GT2560 Rev A+ (with auto level probe)
#define BOARD_GT2560_REV_B      (env:mega2560) // Geeetech GT2560 Rev B
#define BOARD_GT2560_V3        (env:mega2560) // Geeetech GT2560 Rev B for A10(M/D)
#define BOARD_GT2560_V4        (env:mega2560) // Geeetech GT2560 Rev B for A10(M/D)
#define BOARD_GT2560_V3_MC2      (env:mega2560) // Geeetech GT2560 Rev B for Mecreator2
#define BOARD_GT2560_V3_A20      (env:mega2560) // Geeetech GT2560 Rev B for A20(M/D)
#define BOARD_EINSTART_S       (env:mega2560ext env:mega1280) // Einstart retrofit
#define BOARD_WANHAO_ONEPLUS     (env:mega2560) // Wanhao 0ne+ i3 Mini
#define BOARD_LEAPFROG_XEED2015    (env:mega2560) // Leapfrog Xeed 2015
#define BOARD_PICA_REVB        (env:mega2560) // PICA Shield (original version)
#define BOARD_PICA          (env:mega2560) // PICA Shield (rev C or later)
#define BOARD_INTAMSYS40       (env:mega2560) // Intamsys 4.0 (Funmat HT)
#define BOARD_MALYAN_M180       (env:mega2560) // Malyan M180 Mainboard Version 2 (no display function, direct gcode only)

//
// ATmega1281, ATmega2561
//

#define BOARD_MINITRONICS       (env:mega1280) // Minitronics v1.0/1.1
#define BOARD_SILVER_GATE       (env:mega2560) // Silvergate v1.0

//
// Sanguinololu and Derivatives - ATmega644P, ATmega1284P
//

#define BOARD_SANGUINOLOLU_11     (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Sanguinololu < 1.2
#define BOARD_SANGUINOLOLU_12     (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Sanguinololu 1.2 and above
#define BOARD_MELZI          (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Melzi
#define BOARD_MELZI_V2        (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Melzi V2
#define BOARD_MELZI_MAKR3D      (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version)
#define BOARD_MELZI_CREALITY     (env:melzi_optiboot_optimized env:melzi_optiboot env:melzi_optimized env:melzi) // Melzi Creality3D (for CR-10 etc)
#define BOARD_MELZI_MALYAN      (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Melzi Malyan M150
#define BOARD_MELZI_TRONXY      (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Tronxy X5S
#define BOARD_STB_11         (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // STB V1.1
#define BOARD_AZTEEG_X1        (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Azteeg X1
#define BOARD_ANET_10         (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Anet 1.0 (Melzi clone)
#define BOARD_ZMIB_V2         (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // ZoneStar ZMIB V2

//
// Other ATmega644P, ATmega644, ATmega1284P
//

#define BOARD_GEN3_MONOLITHIC     (env:sanguino644p) // Gen3 Monolithic Electronics
#define BOARD_GEN3_PLUS        (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Gen3+
#define BOARD_GEN6          (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Gen6
#define BOARD_GEN6_DELUXE       (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Gen6 deluxe
#define BOARD_GEN7_CUSTOM       (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Gen7 custom (Alfons3 Version)
#define BOARD_GEN7_12         (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Gen7 v1.1, v1.2
#define BOARD_GEN7_13         (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Gen7 v1.3
#define BOARD_GEN7_14         (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Gen7 v1.4
#define BOARD_OMCA_A         (env:sanguino644p) // Alpha OMCA
#define BOARD_OMCA          (env:sanguino644p) // Final OMCA
#define BOARD_SETHI          (env:sanguino1284p_optimized env:sanguino1284p env:sanguino644p) // Sethi 3D_1

//
// Teensyduino - AT90USB1286, AT90USB1286P
//

#define BOARD_TEENSYLU        (env:at90usb1286_cdc) // Teensylu
#define BOARD_PRINTRBOARD       (env:at90usb1286_dfu) // Printrboard (AT90USB1286)
#define BOARD_PRINTRBOARD_REVF    (env:at90usb1286_dfu) // Printrboard Revision F (AT90USB1286)
#define BOARD_BRAINWAVE        (env:at90usb1286_cdc) // Brainwave (AT90USB646)
#define BOARD_BRAINWAVE_PRO      (env:at90usb1286_cdc) // Brainwave Pro (AT90USB1286)
#define BOARD_SAV_MKI         (env:at90usb1286_cdc) // SAV Mk-I (AT90USB1286)
#define BOARD_TEENSY2         (env:teensy20) // Teensy++2.0 (AT90USB1286)
#define BOARD_5DPRINT         (env:at90usb1286_dfu) // 5DPrint D8 Driver Board

//
// LPC1768 ARM Cortex M3
//

#define BOARD_RAMPS_14_RE_ARM_EFB   (env:LPC1768) // Re-ARM with RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_14_RE_ARM_EEB   (env:LPC1768) // Re-ARM with RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_14_RE_ARM_EFF   (env:LPC1768) // Re-ARM with RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_14_RE_ARM_EEF   (env:LPC1768) // Re-ARM with RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_14_RE_ARM_SF   (env:LPC1768) // Re-ARM with RAMPS 1.4 (Power outputs: Spindle, Controller Fan)
#define BOARD_MKS_SBASE        (env:LPC1768) // MKS-Sbase (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed, Fan)
#define BOARD_AZSMZ_MINI       (env:LPC1768) // AZSMZ Mini
#define BOARD_BIQU_BQ111_A4      (env:LPC1768) // BIQU BQ111-A4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_SELENA_COMPACT     (env:LPC1768) // Selena Compact (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed0, Bed1, Fan0, Fan1)
#define BOARD_BIQU_B300_V1_0     (env:LPC1768) // BIQU B300_V1.0 (Power outputs: Hotend0, Fan, Bed, SPI Driver)
#define BOARD_MKS_SGEN_L       (env:LPC1768) // MKS-SGen-L (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed, Fan)
#define BOARD_GMARSH_X6_REV1     (env:LPC1768) // GMARSH X6, revision 1 prototype
#define BOARD_BTT_SKR_V1_1      (env:LPC1768) // BigTreeTech SKR v1.1 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan, Bed)
#define BOARD_BTT_SKR_V1_3      (env:LPC1768) // BigTreeTech SKR v1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan, Bed)
#define BOARD_BTT_SKR_V1_4      (env:LPC1768) // BigTreeTech SKR v1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan, Bed)

//
// LPC1769 ARM Cortex M3
//

#define BOARD_MKS_SGEN        (env:LPC1769) // MKS-SGen (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed, Fan)
#define BOARD_AZTEEG_X5_GT      (env:LPC1769) // Azteeg X5 GT (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed, Fan)
#define BOARD_AZTEEG_X5_MINI     (env:LPC1769) // Azteeg X5 Mini (Power outputs: Hotend0, Bed, Fan)
#define BOARD_AZTEEG_X5_MINI_WIFI   (env:LPC1769) // Azteeg X5 Mini Wifi (Power outputs: Hotend0, Bed, Fan)
#define BOARD_COHESION3D_REMIX    (env:LPC1769) // Cohesion3D ReMix
#define BOARD_COHESION3D_MINI     (env:LPC1769) // Cohesion3D Mini
#define BOARD_SMOOTHIEBOARD      (env:LPC1769) // Smoothieboard
#define BOARD_TH3D_EZBOARD      (env:LPC1769) // TH3D EZBoard v1.0
#define BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO   (env:LPC1769) // BigTreeTech SKR v1.4 TURBO (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan, Bed)
#define BOARD_MKS_SGEN_L_V2      (env:LPC1769) // MKS SGEN_L V2 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed, Fan)
#define BOARD_BTT_SKR_E3_TURBO    (env:LPC1769) // BigTreeTech SKR E3 Turbo (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed, Fan0, Fan1)
#define BOARD_FLY_CDY         (env:LPC1769) // FLYmaker FLY CDY (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Bed, Fan0, Fan1, Fan2)

//
// SAM3X8E ARM Cortex M3
//

#define BOARD_DUE3DOM         (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // DUE3DOM for Arduino DUE
#define BOARD_DUE3DOM_MINI      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // DUE3DOM MINI for Arduino DUE
#define BOARD_RADDS          (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RADDS
#define BOARD_RAMPS_FD_V1       (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS-FD v1
#define BOARD_RAMPS_FD_V2       (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS-FD v2
#define BOARD_RAMPS_SMART_EFB     (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_SMART_EEB     (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_SMART_EFF     (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_SMART_EEF     (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_SMART_SF     (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS-SMART (Power outputs: Spindle, Controller Fan)
#define BOARD_RAMPS_DUO_EFB      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS Duo (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_DUO_EEB      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS Duo (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_DUO_EFF      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS Duo (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_DUO_EEF      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS Duo (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_DUO_SF      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS Duo (Power outputs: Spindle, Controller Fan)
#define BOARD_RAMPS4DUE_EFB      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS4DUE (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS4DUE_EEB      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS4DUE (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS4DUE_EFF      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS4DUE (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS4DUE_EEF      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS4DUE (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS4DUE_SF      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RAMPS4DUE (Power outputs: Spindle, Controller Fan)
#define BOARD_RURAMPS4D_11      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RuRAMPS4Duo v1.1 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed)
#define BOARD_RURAMPS4D_13      (env:DUE env:DUE_USB env:DUE_debug) // RuRAMPS4Duo v1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed)
#define BOARD_ULTRATRONICS_PRO    (env:DUE env:DUE_debug) // ReprapWorld Ultratronics Pro V1.0
#define BOARD_ARCHIM1         (env:DUE_archim env:DUE_archim_debug) // UltiMachine Archim1 (with DRV8825 drivers)
#define BOARD_ARCHIM2         (env:DUE_archim env:DUE_archim_debug) // UltiMachine Archim2 (with TMC2130 drivers)
#define BOARD_ALLIGATOR        (env:DUE env:DUE_debug) // Alligator Board R2
#define BOARD_CNCONTROLS_15D     (env:DUE env:DUE_USB) // Cartesio CN Controls V15 on DUE
#define BOARD_KRATOS32        (env:DUE env:DUE_USB) // K.3D Kratos32 (Arduino Due Shield)

//
// SAM3X8C ARM Cortex M3
//

#define BOARD_PRINTRBOARD_G2     (env:DUE_USB) // PRINTRBOARD G2
#define BOARD_ADSK          (env:DUE env:DUE_debug) // Arduino DUE Shield Kit (ADSK)

//
// STM32 ARM Cortex-M3
//

#define BOARD_MALYAN_M200_V2     (env:STM32F070RB_malyan env:STM32F070CB_malyan) // STM32F070CB controller
#define BOARD_MALYAN_M300       (env:malyan_M300) // STM32F070-based delta
#define BOARD_STM32F103RE       (env:STM32F103RE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103RE Libmaple-based STM32F1 controller
#define BOARD_MALYAN_M200       (env:STM32F103CB_malyan env:STM32F103CB_malyan_maple) // STM32C8T6 Libmaple-based STM32F1 controller
#define BOARD_STM3R_MINI       (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103RE Libmaple-based STM32F1 controller
#define BOARD_GTM32_PRO_VB      (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103VET6 controller
#define BOARD_GTM32_MINI       (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103VET6 controller
#define BOARD_GTM32_MINI_A30     (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103VET6 controller
#define BOARD_GTM32_REV_B       (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103VET6 controller
#define BOARD_MORPHEUS        (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103C8 / STM32F103CB Libmaple-based STM32F1 controller
#define BOARD_CHITU3D         (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // Chitu3D (STM32F103RET6)
#define BOARD_MKS_ROBIN        (env:mks_robin env:mks_robin_maple) // MKS Robin (STM32F103ZET6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_MINI     ( env:mks_robin_mini) // MKS Robin Mini (STM32F103VET6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_NANO     (env:mks_robin_nano35 env:mks_robin_nano35_maple) // MKS Robin Nano (STM32F103VET6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V2    (env:mks_robin_nano35 env:mks_robin_nano35_maple) // MKS Robin Nano V2 (STM32F103VET6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_LITE     (env:mks_robin_lite) // MKS Robin Lite/Lite2 (STM32F103RCT6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_LITE3     (env:mks_robin_lite3) // MKS Robin Lite3 (STM32F103RCT6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_PRO      (env:mks_robin_pro) // MKS Robin Pro (STM32F103ZET6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_E3      (env:mks_robin_e3 env:mks_robin_e3_maple) // MKS Robin E3 (STM32F103RCT6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_E3_V1_1    (env:mks_robin_e3) // MKS Robin E3 V1.1 (STM32F103RCT6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_E3D      (env:mks_robin_e3) // MKS Robin E3D (STM32F103RCT6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_E3D_V1_1   (env:mks_robin_e3) // MKS Robin E3D V1.1 (STM32F103RCT6)
#define BOARD_MKS_ROBIN_E3P      (env:mks_robin_e3p) // MKS Robin E3p (STM32F103VET6)
#define BOARD_BTT_SKR_MINI_V1_1    (env:STM32F103RC_btt env:STM32F103RC_btt_USB env:STM32F103RC_btt_maple env:STM32F103RC_btt_USB_maple) // BigTreeTech SKR Mini v1.1 (STM32F103RC)
#define BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_0  (env:STM32F103RC_btt env:STM32F103RC_btt_USB env:STM32F103RC_btt_maple env:STM32F103RC_btt_USB_maple) // BigTreeTech SKR Mini E3 (STM32F103RC)
#define BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2  (env:STM32F103RC_btt env:STM32F103RC_btt_USB env:STM32F103RC_btt_maple env:STM32F103RC_btt_USB_maple) // BigTreeTech SKR Mini E3 V1.2 (STM32F103RC)
#define BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0  (env:STM32F103RC_btt env:STM32F103RC_btt_USB env:STM32F103RE_btt env:STM32F103RE_btt_USB env:STM32F103RC_btt_maple env:STM32F103RC_btt_USB_maple env:STM32F103RE_btt_maple env:STM32F103RE_btt_USB_maple) // BigTreeTech SKR Mini E3 V2.0 (STM32F103RC / STM32F103RE)
#define BOARD_BTT_SKR_MINI_MZ_V1_0  (env:STM32F103RC_btt env:STM32F103RC_btt_USB env:STM32F103RC_btt_maple env:STM32F103RC_btt_USB_maple) // BigTreeTech SKR Mini MZ V1.0 (STM32F103RC)
#define BOARD_BTT_SKR_E3_DIP     (env:STM32F103RC_btt env:STM32F103RC_btt_USB env:STM32F103RE_btt env:STM32F103RE_btt_USB env:STM32F103RC_btt_maple env:STM32F103RC_btt_USB_maple env:STM32F103RE_btt_maple env:STM32F103RE_btt_USB_maple) // BigTreeTech SKR E3 DIP V1.0 (STM32F103RC / STM32F103RE)
#define BOARD_BTT_SKR_CR6       (env:STM32F103RC_btt env:STM32F103RC_btt_USB env:STM32F103RC_btt_maple env:STM32F103RC_btt_USB_maple) // BigTreeTech SKR CR6 v1.0 (STM32F103RE)
#define BOARD_JGAURORA_A5S_A1     (env:jgaurora_a5s_a1) // JGAurora A5S A1 (STM32F103ZET6)
#define BOARD_FYSETC_AIO_II      (env:STM32F103RC_fysetc) // FYSETC AIO_II
#define BOARD_FYSETC_CHEETAH     (env:STM32F103RC_fysetc) // FYSETC Cheetah
#define BOARD_FYSETC_CHEETAH_V12   (env:STM32F103RC_fysetc) // FYSETC Cheetah V1.2
#define BOARD_LONGER3D_LK       (env:STM32F103VE_longer) // Alfawise U20/U20+/U30 (Longer3D LK1/2) / STM32F103VET6
#define BOARD_CCROBOT_MEEB_3DP    (env:STM32F103RC_meeb) // ccrobot-online.com MEEB_3DP (STM32F103RC)
#define BOARD_CHITU3D_V5       (env:chitu_f103 env:chitu_v5_gpio_init) // Chitu3D TronXY X5SA V5 Board
#define BOARD_CHITU3D_V6       (env:chitu_f103) // Chitu3D TronXY X5SA V6 Board
#define BOARD_CREALITY_V4       (env:STM32F103RET6_creality env:STM32F103RET6_creality_maple) // Creality v4.x (STM32F103RE)
#define BOARD_CREALITY_V427      (env:STM32F103RET6_creality env:STM32F103RET6_creality_maple) // Creality v4.2.7 (STM32F103RE)
#define BOARD_CREALITY_V4210     (env:STM32F103RET6_creality env:STM32F103RET6_creality_maple) // Creality v4.2.10 (STM32F103RE) as found in the CR-30
#define BOARD_CREALITY_V431      (env:STM32F103RET6_creality env:STM32F103RET6_creality_maple) // Creality v4.3.1 (STM32F103RE)
#define BOARD_CREALITY_V452      (env:STM32F103RET6_creality env:STM32F103RET6_creality_maple) // Creality v4.5.2 (STM32F103RE)
#define BOARD_CREALITY_V453      (env:STM32F103RET6_creality env:STM32F103RET6_creality_maple) // Creality v4.5.3 (STM32F103RE)
#define BOARD_TRIGORILLA_PRO     (env:trigorilla_pro) // Trigorilla Pro (STM32F103ZET6)
#define BOARD_FLY_MINI        (env:FLY_MINI env:FLY_MINI_maple) // FLYmaker FLY MINI (STM32F103RCT6)
#define BOARD_FLSUN_HISPEED      (env:flsun_hispeedv1) // FLSUN HiSpeedV1 (STM32F103VET6)
#define BOARD_BEAST          (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103RET6 Libmaple-based controller
#define BOARD_MINGDA_MPX_ARM_MINI   (env:mingda_mpx_arm_mini) // STM32F103ZET6 Mingda MD-16
#define BOARD_GTM32_PRO_VD      (env:STM32F103VE env:STM32F103RE_maple) // STM32F103VET6 controller

//
// ARM Cortex-M4F
//

#define BOARD_TEENSY31_32       (env:teensy31) // Teensy3.1 and Teensy3.2
#define BOARD_TEENSY35_36       (env:teensy35 env:teensy36) // Teensy3.5 and Teensy3.6

//
// STM32 ARM Cortex-M4F
//

#define BOARD_ARMED          (env:ARMED) // Arm'ed STM32F4-based controller
#define BOARD_RUMBA32_V1_0      (env:rumba32) // RUMBA32 STM32F446VET6 based controller from Aus3D
#define BOARD_RUMBA32_V1_1      (env:rumba32) // RUMBA32 STM32F446VET6 based controller from Aus3D
#define BOARD_RUMBA32_MKS       (env:rumba32) // RUMBA32 STM32F446VET6 based controller from Makerbase
#define BOARD_BLACK_STM32F407VE    (env:STM32F407VE_black) // BLACK_STM32F407VE
#define BOARD_BLACK_STM32F407ZE    (env:STM32F407VE_black) // BLACK_STM32F407ZE
#define BOARD_STEVAL_3DP001V1     (env:STM32F401VE_STEVAL) // STEVAL-3DP001V1 3D PRINTER BOARD
#define BOARD_BTT_SKR_PRO_V1_1    (env:BIGTREE_SKR_PRO env:BIGTREE_SKR_PRO_usb_flash_drive) // BigTreeTech SKR Pro v1.1 (STM32F407ZGT6)
#define BOARD_BTT_SKR_PRO_V1_2    (env:BIGTREE_SKR_PRO env:BIGTREE_SKR_PRO_usb_flash_drive) // BigTreeTech SKR Pro v1.2 (STM32F407ZGT6)
#define BOARD_BTT_BTT002_V1_0     (env:BIGTREE_BTT002) // BigTreeTech BTT002 v1.0 (STM32F407VGT6)
#define BOARD_BTT_E3_RRF       (env:BIGTREE_E3_RRF) // BigTreeTech E3 RRF (STM32F407VGT6)
#define BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_A   (env:BIGTREE_SKR_2 env:BIGTREE_SKR_2_USB) // BigTreeTech SKR v2.0 Rev A (STM32F407VGT6)
#define BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_B   (env:BIGTREE_SKR_2 env:BIGTREE_SKR_2_USB) // BigTreeTech SKR v2.0 Rev B (STM32F407VGT6)
#define BOARD_BTT_GTR_V1_0      (env:BIGTREE_GTR_V1_0 env:BIGTREE_GTR_V1_0_usb_flash_drive) // BigTreeTech GTR v1.0 (STM32F407IGT)
#define BOARD_BTT_OCTOPUS_V1_0    (env:BIGTREE_OCTOPUS_V1 env:BIGTREE_OCTOPUS_V1_USB) // BigTreeTech Octopus v1.0 (STM32F446ZET6)
#define BOARD_BTT_OCTOPUS_V1_1    (env:BIGTREE_OCTOPUS_V1 env:BIGTREE_OCTOPUS_V1_USB) // BigTreeTech Octopus v1.1 (STM32F446ZET6)
#define BOARD_LERDGE_K        (env:LERDGEK env:LERDGEK_usb_flash_drive) // Lerdge K (STM32F407ZG)
#define BOARD_LERDGE_S        (env:LERDGEK env:LERDGEK_usb_flash_drive) // Lerdge S (STM32F407VE)
#define BOARD_LERDGE_X        (env:LERDGEK env:LERDGEK_usb_flash_drive) // Lerdge X (STM32F407VE)
#define BOARD_VAKE403D        (env:) // VAkE 403D (STM32F446VET6)
#define BOARD_FYSETC_S6        (env:FYSETC_S6 env:FYSETC_S6_8000) // FYSETC S6 (STM32F446VET6)
#define BOARD_FYSETC_S6_V2_0     (env:FYSETC_S6 env:FYSETC_S6_8000) // FYSETC S6 v2.0 (STM32F446VET6)
#define BOARD_FYSETC_SPIDER      (env:FYSETC_S6 env:FYSETC_S6_8000) // FYSETC Spider (STM32F446VET6)
#define BOARD_FLYF407ZG        (env:FLYF407ZG) // FLYmaker FLYF407ZG (STM32F407ZG)
#define BOARD_MKS_ROBIN2       (env:MKS_ROBIN2) // MKS_ROBIN2 (STM32F407ZE)
#define BOARD_MKS_ROBIN_PRO_V2    (env:mks_robin_pro2) // MKS Robin Pro V2 (STM32F407VE)
#define BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3    (env:mks_robin_nano_v3 env:mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive env:mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive_msc) // MKS Robin Nano V3 (STM32F407VG)
#define BOARD_ANET_ET4        (env:Anet_ET4_OpenBLT) // ANET ET4 V1.x (STM32F407VGT6)
#define BOARD_ANET_ET4P        (env:Anet_ET4_OpenBLT) // ANET ET4P V1.x (STM32F407VGT6)
#define BOARD_FYSETC_CHEETAH_V20   (env:FYSETC_CHEETAH_V20) // FYSETC Cheetah V2.0


//
// ARM Cortex M7
//

#define BOARD_REMRAM_V1        (env:REMRAM_V1) // RemRam v1
#define BOARD_TEENSY41        (env:teensy41) // Teensy 4.1
#define BOARD_T41U5XBB        (env:teensy41) // T41U5XBB Teensy 4.1 breakout board
#define BOARD_NUCLEO_F767ZI      (env:NUCLEO_F767ZI) // ST NUCLEO-F767ZI Dev Board
#define BOARD_BTT_SKR_SE_BX      (env:BTT_SKR_SE_BX) // BigTreeTech SKR SE BX (STM32H743II)

//
// Espressif ESP32 WiFi
//

#define BOARD_ESPRESSIF_ESP32     (env:esp32) // Generic ESP32
#define BOARD_MRR_ESPA        (env:esp32) // MRR ESPA based on ESP32 (native pins only)
#define BOARD_MRR_ESPE        (env:esp32) // MRR ESPE based on ESP32 (with I2S stepper stream)
#define BOARD_E4D_BOX         (env:esp32) // E4d@BOX
#define BOARD_FYSETC_E4        (env:FYSETC_E4) // FYSETC E4

//
// SAMD51 ARM Cortex M4
//

#define BOARD_AGCM4_RAMPS_144     (env:SAMD51_grandcentral_m4) // RAMPS 1.4.4

//
// Custom board
//

#define BOARD_CUSTOM         (env:custom) // Custom pins definition for development and/or rare boards

//
// Simulations
//

#define BOARD_LINUX_RAMPS       (env:linux_native)